Κουβέρ 4 Τεμ.

 

 

 

Κουβέρ 4 Τεμ.


Χαρακτηριστικά

Τεμ./Σακουλάκι: 100
Τεμ./Κιβώτιο:  1000