Εταιρία

 

Η εταιρία ΤΙΚΤΑΣ ιδρύθηκε το 1968 στην Θεσσαλονίκη, με δραστηριότητα την παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης EPS και εξηλασμένης πολυστερίνης XPS  και προϊόντα όπως μονωτικές πλάκες και είδη συσκευασίας τροφίμων.
Στον τομέα της διογκωμένης πολυστερίνης EPS παράγονται μονωτικές πλάκες και κουτιά συσκευασίας ενώ στον τομέα εξηλασμένης πολυστερίνης XPS παράγονται μονωτικές πλάκες, κλειστοί και ανοιχτοί δίσκοι συσκευασίας φαγητού και τροφίμων. Η εταιρία μας με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και των ξένων αγορών.
Με την πολυετή εμπειρία και δική της τεχνογνωσία στα μονωτικά υλικά και στα είδη συσκευασίας τροφίμων, η εταιρία μας έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους κλάδους αυτούς.

Σήμερα το αντικείμενο εργασιών της είναι η παραγωγή και διάθεση των εξής προϊόντων:

Εξηλασμένης πολυστερίνης GT-XPS
­>Θερμομονωτικές πλάκες
­>Δίσκοι (κλειστοί και ανοιχτοί) για την συσκευασία τροφίμων και φαγητού

Διογκωμένης πολυστερίνης EPS
>Θερμομονωτικές πλάκες
>Είδη συσκευασίας τροφίμων (κουτιά κλπ.)

Καθώς επίσης και μια μεγάλη γκάμα Δομικών Υλικών