Κουβέρ 3 Τεμ.

 

 

 

Κουβέρ 3 Τεμ. (Χαρτ. Πηρ. Μαχ)


Χαρακτηριστικά

Τεμ./Κιβώτιο: 2000
Τεμ./Σακουλάκι:  100