Εξηλασμένη Πολυστερίνη (XPS)

 

 

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS 250 Μόνωση διπλής τοιχοποιϊας - Στεγών.

XPS ΜΠΕΤΟΥ (GT - XPS 280).Χρησιμοποιούνται σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την αποφυγή θερμογεφυρών ενώ λόγω των πρόσθετων

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS 280 Με ραβδώσεις. Μόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα.

XPS ΜΠΕΤΟΥ (GT - XPS 280).Χρησιμοποιούνται σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την αποφυγή θερμογεφυρών ενώ λόγω των πρόσθετων

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS 300 ΠΑΝΕΛ ΠΡΟΣΟΨΗΣ Εξωτερικής θερμομόνωσης

GT - XPS 300 ΠΑΝΕΛ ΠΡΟΣΟΨΗΣ Εξωτερικής θερμομόνωσης

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS 350 Μόνωση Δωμάτων και Δαπέδων. Γενικής Χρήσης.

XPS ΜΠΕΤΟΥ (GT - XPS 280).Χρησιμοποιούνται σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την αποφυγή θερμογεφυρών ενώ λόγω των πρόσθετων

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS 450 Μόνωση δαπέδων.Υψηλών αντοχών.

XPS ΜΠΕΤΟΥ (GT - XPS 280).Χρησιμοποιούνται σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την αποφυγή θερμογεφυρών ενώ λόγω των πρόσθετων

Δεν ορίστηκε εικόνα

 

 

GT - XPS Door Panel Βιομηχανικά Πάνελ

GT - XPS Door Panel Βιομηχανικά Πάνελ