Κουτί 3 Kg με καπάκι

 

 

 

Κουτί Διογκωμένης Πολυστερίνης 3 Kg με καπάκι


Χαρακτηριστικά

Σκεύος

Τεμ./Δέμα: 40
Εξ. Διάσταη σε cm:

 33x27x12

Εσ. Διάσταση σε cm:  30x24x10

Καπάκι

Τεμ./Δέμα: 40

Εξ. Διάσταη σε cm:

 33x27x2